Beleid rond kostenbewustzijn

WIST JE DAT

je bij het begin van het schooljaar een overzicht krijgt van de kosten en bijdragen voor het gekozen studiejaar?

je met je vragen over rekeningen contact kan opnemen met de mensen van de boekhouding?

de werkgroep ‘schoolkosten - NEEN tegen armoede’ bestaat sinds september 2013? De werkgroep wil dat elke leerling dezelfde kansen krijgt, ook als er financiële moeilijkheden zijn. We zoeken samen met de collega’s op school hoe we dit kunnen realiseren.

we op school steeds zoeken hoe we het onderwijs betaalbaar kunnen houden? De boeken– en materialenlijsten worden bijgestuurd, er worden afspraken gemaakt rond kopie- en drukwerk, excursies, sportdag, de huur van opbergkastjes

je als leerling en als ouder met je vragen en bezorgdheden altijd terecht kan bij je leerlingenbegeleider/jaarverantwoordelijke?

je elk schooljaar een studietoelage kan aanvragen voor je schoolgaande kinderen? Een blanco formulier kan je op school krijgen of je kan de aanvraag online indienen. We kunnen ook helpen om de studietoelage in te vullen?

je indien nodig een gespreide betaling van de schoolrekeningen kan aanvragen? Neem hiervoor contact op met de eindverantwoordelijke directeur of mevr. Els Hanson.

we de mensen op school sensibiliseren rond het thema ‘armoede’ via overleg, wist-je-datjes, info op de personeelsvergadering, de dag van verzet tegen armoede...?

we het belangrijk vinden van ouders en leerlingen tips te krijgen om onze schoolwerking bij te sturen?!

we steeds bereikbaar zijn?
Je kan ons altijd bellen op het algemeen nummer van de school 051 20 02 88.
Je kan ook altijd langskomen.

Contact opnemen

Algemeen Directeur Dhr. Paul De Brabander

Paul De Brabander

  • Eindverantwoordelijke
  • Personeelsbeleid
  • Financieel beleid