Leerlingenraad

Maak kennis met Reddy van de leerlingenraad!!

Leerlingenraad

Een school is er voor de leerlingen.
We vinden het belangrijk dat leerlingen ideeën uitwerken, dat ze het schoolleven mee vorm geven en dat ze deelnemen aan het beleid.

De leerlingenraad helpt mee denken om het welbevinden van alle leerlingen in onze school te verhogen. Ze zijn de spreekbuis van de leerlingen en krijgen inspraak in het dagelijkse leven.

Tijdens de wekelijkse vergaderingen worden tal van evenementen voorbereid:

Onthaaldag eerstejaars
Ontbijt ‘dag van de leerkracht’
Dag van de jeugdbeweging
Dag van de leerlingenraden
KUBB-tornooi
Organisatie schoolradio

 

Naast deze activiteiten worden ook ideeën en voorstellen besproken met de directie om de school aangenamer te maken.

Samen met de leerlingenraad kan je een verschil maken!