Schoolraad

In deze raad krijgen personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap inspraak in de organisatie van de school. Ook leerlingen maken deel uit van de schoolraad. De vergadering komt drie keer per jaar samen en bespreekt de volgende thema’s: het schoolreglement, de besteding van het aantal lesuren, het studieaanbod…

Samenstelling schoolraad 2019-2020:

Leden vanuit de leerlingen:
Valerie Hauspie (6BSD)
Dylan Van Wassenhove (6BHOA)
Jarne Vandorpe (6BHOA)
Leden vanuit het personeel:
Filiep Verpoucke (voorzitter)
Jan Van Hulle
Kamila Vanrobaeys
Leden vanuit de ouders:
Raïs Depoortere
Isolde Geeraert
Kristof Verhelst
Leden vanuit de lokale gemeenschap:
Denise Bouvry
Eric Pauwelyn
Nico Lietaert

teamfoto (Jan Van Hulle en Kritof Verhelst ontbreken op de foto)